Russian      Agencja Celna Asprim Strona GłównaDodaj do ulubionychKontakt
sługi
Zachęcamy do korzystania z naszych usług w zakresie:

1 dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurze:
- dopuszczenia do obrotu
- wywozu
- uszlachetniania czynnego
- uszlachetniania biernego
- odprawy czasowej

2 wypełnianie niezbędnych dokumentów potrzebych do dokonania obrotu towarowego z krajami pozawspólnotowymi (DWC, EUR.1, Świadectwo Pochodzenia, karnet TIR,CMR, Faktura)

3 wypełnianie wniosków oraz przygotowanie kompletu dokumentów o uznanie magazynów dla potrzeb załadunku w ramach WPR

4 kompleksowa obsługa wywozu towaru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

5 monitorowanie składanych wniosków AGREX poprzez kontakt z ARR

6 zabezpieczanie długu celnego w procedurze dopuszczenia do obrotu dzięki posiadanemu zabezpieczniu generalnemu

7 konsultacje i doradztwo z zakresu przepisów prawa celnego oraz ich praktyczne stosowanie w Państwa firmie

8 wnoszenie wniosków i odwołań podlegających rozparzeniu przez organy celne

9 sporządzanie deklaracji INTRASTAT ( WDT, WNT )

10dostarczenie towaru po odprawie do odbiorcy

11udostępnienie magazynu załadowczo-przełądunkowego

Wtorek, 3 października 2023
mapa świata
Od 1 maja 2004 swoje usługi oferujemy w Warce przy
ul. Gośniewskiej 46.
Zobacz plan dojazdu